6.ODDAJA: GRUZIJA

GRUZIJSKI SLOVARČEK

Slovenia Slovakia. Ali Gruzija in Georgia, ameriška zvezna država?!

Zaradi podobnosti imen tudi Gruzijce večkrat zamenjajo z drugimi. In podobno kot Slovenci  – imajo tudi Gruzijci svoj jezik, ki je bil v dolgi zgodovini pod tujim jarmom pomemben za preživetje naroda in njegove kulture. Gruzijščina je kavkaški jezik. Nima velikih in pisanih črk. Piše se fonetično, torej pišeš kot govoriš. Nima dvoglasnikov, naglaševanja in ne pozna spolov.

SAKARTVELO tako Gruzijci pravijo svoji domovini.

ARA ne

KI da

GAMARDŽOBA na zdravje

Mojka, Mohka, Moska, Mozart?!

Končno država, kjer znajo pravilno izgovoriti moje ime! Preveri, kaj “mojca” pomeni v gruzijščini:

Dodaj odgovor